:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

ผู้บริหารโรงเรียน >> โรงเรียนท่ายางวิทยา ประชุมสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูเก่า ตัวแทนศิษย์เก่า ครั้งที่ 1
09:56:29

โรงเรียนท่ายางวิทยา ประชุมสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูเก่า ตัวแทนศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณห้องโสตฯ ร. ร. ท่ายางวิทยา หารือเรื่อง การสร้างโดมอเนกประสงค์ ราคาประมาณ 5 ล้านบาท มี่เงินอยู่แล้วประมาณ 1 ล้านกว่า ต้องหาเงินเพิ่มอีก ที่ประชุมให้จัดทอดผ้าป่า ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 กองละ 1000 บาท และกำหนดจัดงานครบรอบ 60 ปี ร.ร. ท่ายางวิทยา ในวันที่ 26 มกราคม 2562 โดยมีท่าน พลวัต ชยานุวัชร นายกสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ท่ายางวิยา อดีตผู้ว่า จ.ราชบุรี จ.ระยอง ศิษย์เก่ารุ่น 4 มาเป็นประธานในการประชุม