:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กิจกรรมทั่วไป >> กิจกรรมเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
16:43:22

กิจกรรมเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ท่านผู้อำนวยการกนกทิพย์ นาคประสบสุข
2. คุณครูเกรียงศักดิ์ เนตินิยม
3. คุณครูธานี ผลศรัทธา